Programul sălii de sport pentru luna septembrie

PROGRAM SALA DE SPORT LTIA
Description: BasketballPROGRAM SALA DE SPORT – 2022-2023

LICEUL TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
TEREZIANUM

 

ORA

 

 

LUNI

 

MARȚI

 

MIERCURI

 

JOI

 

VINERI

06 – 08

Actitviăți de igienizare

Actitviăți de igienizare

Actitviăți de igienizare

Actitviăți de igienizare

Actitviăți de igienizare

08 – 09

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

09 – 10

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

10 – 11

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

11 – 12

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

12 – 13

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

13 – 14

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

14 – 15

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ

15 – 16

ANSAMBLU

SPORTIV

ANSAMBLU

SPORTIV

ANSAMBLU

SPORTIV

ANSAMBLU

SPORTIV

ANSAMBLU

SPORTIV

16 – 17

CSS SIBIU

CSS SIBIU

CSS SIBIU

ANSAMBLU

SPORTIV

CSS SIBIU

17 – 18

CSS SIBIU

CSS SIBIU

CSS SIBIU

ACS FIREBALIS

CSS SIBIU

18 – 19

CSS SIBIU

CSS SIBIU

CSS SIBIU

ACS FIREBALIS

CSS SIBIU

19 – 20

CSS SIBIU

CSS SIBIU

CSS SIBIU

ACS FIREBALIS

CSS SIBIU

20 – 21

CSS SIBIU

CSS SIBIU

CSS SIBIU

ACS FIREBALIS

CSS SIBIU

 

Profesori,                                                                                                                                                                                                                            Director,

Vulcu Horea  Andrei  
și   Ivan Gheorghe                                                                                                                                                ing. prof.  Solomon Marian

 

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat Sesiunea august-septembrie 2022

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat Sesiunea iunie 2022

ANEXĂ la OME nr. 5151

23-27 mai 2022 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

6-8 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
8-9 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
9-10 iunie 2022 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
13-15 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
20 iunie 2022 Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
23 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

27 iunie 2022 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
28-30 iunie 2022 Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2022 Afişarea rezultatelor finale

Calendarul simulărilor pentru BAC 2022

Calendarul simulărilor pentru BAC 2022:
  • 28 martie 2022 – Simulare proba E a) – Limba și literatura română;
  • 29 martie 2022 – Simulare proba E c) – proba obligatorie a profilului;
  • 30 martie 2022 – Simulare proba E d) – proba la alegere a profilului și specializării
  • 31 martie 2022 – Simulare proba E b) – Limba și literatura maternă;
  • 14 aprilie – afișarea rezultatelor

Ziua națională a meseriilor

„Învăţământul profesional şi tehnic” – Sesiune de informare şi comunicare interactivă, online.

7.03.2022/Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,, Terezianum Sibiu

 

Sesiune de informare şi comunicare interactivă adresată elevilor clasei a VIII-a, privind modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional şi tehnic,  beneficiile acestor forme de pregătire profesională.

Prezentarea ofertei educaționale  2022-2023 pe site-ul liceului. www.terezianum.ro

Participanți:

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele a XI -a învățământ profesional și tehnic;

 

 

De la ,,teorie la practică” – instruirea practică în condiții reale de muncă la agentul economic.

9.03.2022/ My Continental, Continental Forum

 

Sesiune de informare şi comunicare interactivă  și demonstrații adresate elevilor claselor a VIII-a, privind oportunitățile oferite de calificările Bucătar și Ospătar (chelner), lucrător în unități de alimentație  publică.

Participanți:

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele a XI -a învățământ profesional și tehnic;

– profesori de specialitate, maiștri instructori.

– reprezentanți ai agenților economici.

 

„Oportunităţi pe piaţa muncii – învăţământul profesional şi tehnic”- Perspective în meseriile de cofetar – patiser, brutar, preparator produse din carne și pește.

10.03.2022/ Atelierul de panificație patiserie din cadrul liceului, Atelierul de carne și preparate din carne din cadrul liceului.

 

Ateliere de lucru, sesiuni online (webinar, 30 min, pe zoom) oferite elevilor din clasa a VIII-a.

Participanți:

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele a XI -a învățământ profesional și tehnic;

– profesori de specialitate, maiștri instructori.

 

„Ziua Porților deschise”

11.03.2022/ Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,, Terezianum Sibiu

 

Sesiuni de informare/ standuri expoziționale cu degustare de produse realizate în atelierele școală, promovare a ofertei educaţionale – orele 9-13

– elevi din clasele a VIII-a de la diverse unități de învățământ;

– elevi din clasele IX-XII ai liceului;

– profesori, profesori de specialiate, maiștri instructor;

– reprezentanți ai agenților economici.