Istoric

Istoricul scolii

1966
Ia fiinta Liceul Industrial pentru Industrie Alimentara, ca urmare a aprobarii oficiale a retelei liceelor industriale si pedagigice dun Romania. Primii ani s-au desfasurat in conditii dificile, folosindu-se spatiile altor scoli, procesul didactic realizandu-se cu mari eforturi.
1970
La 12 decembrie 1970 are loc inaugurarea oficiala a unui nou lacas de invatamant compus dintr-un corp de cladire destinat pregatirii teoretice si o cantina, cu o sala de mese cu 150 de locuri. Cadrele didactice, ceilalti angajati ai liceului, elevi si parintii acestora au contribuit la ridicarea sa.

1972
In an se comaseaza Liceul Industrial pentru Industrie Alimentara cu scoala profesionala. Astfel, baza materiala se imbogateste cu doua internate si o cantina.

1975
Se da in folosinta o noua sala se sport de care beneficiaza elevii liceului.

1980
Liceul Industrial nr. 5 dispune incepand din acest an de o microfabrica scolara, cu sectiile de paine, lapte, carne, bere, cabinete si laboratoare pentru asigurarea unei pregatiri teoretice si practice complexe.

2009
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara “Terezianum” dispune de o noua cladire cu 10 sali de clasa, 2 laboratoare si o sala de sedinte.